Search
5. 1. 2023.
Radni sastanak sa Općinom Smokvica za IDPPDNŽ

Dana 13.studenog 2017.g. u 12:30 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa Općinom Smokvica na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Kuzma Tomačić za Općinu Smokvica te izrađivač Plana Žaklina Marević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.