Search
8. 1. 2023.
Radni sastanak sa Općinom Vela Luka za IDPPDNŽ

Dana 15.studenog 2017.g. u 13:00 sati, u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, palača Ranjina, održan je sastanak sa Općinom Vela Luka na temu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Sastanku su nazočili Darko Franulović, Katarina Bikić i Zoran Maneštar za Općinu Vela Luka te izrađivač Plana Žaklina Marević, Nikolina Kraljević i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.