Search
25. 1. 2023.
Sastanak u Zagrebu Zavoda i tvrtke ASK Atelier

Dana 9. studenog 2021.g. u prostorijama tvrtke ASK Atelier u Zagrebu, održan je stručni sastanak predstavnika Zavoda (Marina Oreb i Barbara Savin) i izrađivača Studije Integralna zaštita i revitalizacija povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta u cilju izrade Regionalnog akcijskog plana razvoja cjelogodišnjeg održivog i odgovornog turizma mediteranskih otočnih destinacija na projektu "WINTER MED" (Marija Premužić Ančić, Azra Suljić, Dunja Naerlović i Paula Zrnić).

Tema sastanka je bila sadržaj studije i kataloga naselja.

Izrađivaču studije predate su postojeće i nabavljene podloge i to georeferencirane skenirane arhivske karte svih naselja na Korčuli i Mljetu, vektorska katastarska podloga Korčule i Mljeta te georeferencirani digitalni ortofoto snimljen dronom pojedinih naselja kao i fotografije područja snimljenih prilikom zajedničkog obilaska terena od 18.-24. listopada 2021.g.

Dogovoreno je da će se s naručiteljem Studije DUNEA-om dogovoriti primjereno produljenje roka za dostavu prvih rezultata Studije.