Search
24. 1. 2023.
Sastanak za provođenje aktivnosti projekta SPEEDY na području DNŽ

U prostorijama Regionalne razvojne agencije Dunea održao se sastanak za provođenje aktivnosti projekta SPEEDY na području Dubrovačko-neretvanske županije. Koordinator projekta Hrvoje Butigan prezentirao je aktivnosti projekta SPEEDY, nakon čega su svi prisutni iznijeli trenutno stanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te projekte koji su se do sada provodili vezano za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš kao i buduće potrebe DNŽ.

 

Tako je Branka Martinović Vuković navela da je Dubrovačko-neretvanska županija prva u Hrvatskoj izradila Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Malostonski zaljev. U planu su još i Strateška procjena utjecaja na okoliš za obnovljive izvore energije u DNŽ, zatim za razvoj turizma u DNŽ, te za Prostorni plan županije.

Svi prisutni su se složili da bi se s projektom SPEEDY trebalo upoznati Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Upravu za zaštitu prirode i Upravu za zaštitu okoliša, zatim Državni zavod za zaštitu prirode kao i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje te Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet i Arhitektonski fakultet.

Marina Oreb i Stjepko Kovačić iz Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koji je angažirani DUNEA-in vanjski stručnjak u projektu SPEEDY mišljenja su da bi se Strateškom procjenom Strategije turizma DNŽ, koja je u postupku donošenja, s obzirom na moguće utjecaje na okoliš, provjerile ugostiteljsko-turističke zone, luke nautičkog turizma, te športsko-rekreacijske zone planirane na području Županije, uključujući golf igrališta, te utvrdile mjere zaštite okoliša. Strateška procjena luka nautičkog turizma mogla bi se provesti u okviru prekogranične suradnje.

Provedba postupka strateške procjene bi bila korisna i kao pilot projekt s obzirom da u RH nemamo provedenih strateških procjena utjecaja na okoliš. Kroz provedbu strateške procjene razmjenjivala bi se saznanja s partnerima koji bi provodili stratešku procjenu u sklopu ovog projekta ili već imaju iskustva u provedbi strateške procjene sukladno legislativi EU.

Što se tiče Strateške procjene utjecaja na okoliš obnovljivih izvora energije predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Oreb i Kovačić smatraju da bi je s obzirom na opseg posla bilo lakše provesti od Strateške procjene turizma, ali bi je s obzirom na rokove i već ugovorene aktivnosti bilo teže uklopiti u ovaj projekt. Strateškom procjenom bi se preispitale lokacije obnovljivih izvora energije, posebice vjetra i sunca, koje će se definirati Planom obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije koji je u izradi.