Search
20. 1. 2023.
Stručni skup Urbano-ruralne veze"

Stručni skup Urbano-ruralne veze"

Hrvatski zavod za prostorni razvoj organizirao je stručni skup pod nazivom Urbano-ruralne veze 19. i 20. rujna 2017. godine u termama Sveti Martin na Muri.

Stručni skup bavio se temom urbano-ruralnih veza iz perspektive prostornog planiranja, s osvrtom na promet, javnu i društvenu infrastrukturu, krajobraze, oblikovanje i uređivanje naselja te gospodarski razvoj s naglaskom na održivi turizam i poljoprivredu sa sljedećim tematskim cjelinama:
 
- Urbano-ruralne veze u prostornom planiranju
- Urbano-ruralne strategije, programi i projekti
- Područja razvojnih specifičnosti
- Kulturna i prirodna baština
- Krajobraz kao element ruralnog identiteta

Za skup je pripremljen i tiskan Zbornik, a namijenjen je stručnjacima raznih profila koji se bave urbano-ruralnim pitanjima, posebice prostornim planerima, arhitektima i krajobraznim arhitektima, te predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao je na skupu s prezentacijom Metodologija izrade stručno-analitičkih podloga za prostorne planove Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje. Stručno-analitičku podlogu za navedene parkove Zavod je radio tijekom 2016. i 2017. godine na zahtjev Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i pri tom je razvio metodologiju u GIS sučelju koja je primjenjiva kao podloga postojećeg stanja za sve prostorne planove.


Hrvatski zavod je prepoznao iskorak Zavoda i prezentacija je održana na skupu na kojem su prisustvovali pored niza stručnjaka prostornog uređenja svi županijski zavodi iz Hrvatske te državni tajnici u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja gđa. Dunja Magaš i gosp. Danijel Meštrić.

Prilozi:
- Prezentacija