Search
24. 1. 2023.
Završna konferencija EU projekta CO-EVOLVE, Grčka

Završna konferencija EU projekta CO-EVOLVE održana je 02. i 03. listopada 2019.godine u Kavali, Grčka, s obilaskom pilot područja Keramoti na otoku Thasos-u.

Završnoj konferenciji su nazočili i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije; Iva Knego i Sanja Šaut.

 

Co-evolve projekt ima za cilj analizirati i promovirati koevoluciju ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkom obalnom području. 

Prije provedbe konkretnih aktivnosti, završni je modul implementiran u sklopu Word Package (WP) 3 koji je kao ključne ciljeve projekta imao sljedeće zadatke: 

- Analizu ključnih točaka i omogućujućih čimbenika koevolucije na MED i pilot razini, na temelju postojećih studija i analiza.

- Procjenu održivosti turizma u svakom pilot području i razvoj operativnog alata za održivost turizma koji će se primjenjivati na Mediteranskoj razini.

Na temelju prethodnih rezultata, strateški akcijski planovi usmjereni na turizam razvijeni su na određenim pilot područjima. Ciljevi su postignuti u okviru WP 3 i WP 4 u regijama različitih karakteristika koje obuhvaćaju širok raspon slučajeva na Mediteranu, od obalnih urbaniziranih područja do prirodno zaštićenih područja. Pilot područje 1 nalazi se u Grčkoj, regija Istočna Makedonija i Trakija (REMTH).

Pilot područje REMTH obuhvaća dva podpodručja s različitim karakteristikama:

- Pilot područje Alexandroupolis/Makri
- Pilot područje Keramoti/Thasos

Pilot područje Alexandroupolis/Makri je urbano i prigradsko obalno područje s lukom pored zaštićenog područja Natura 2000, koje je suočeno s velikim prijetnjama koje se uglavnom odnose na utjecaje klimatskih promjena, morfološku stabilnost, urbanizaciju, turističku protočnost i kapacitet, zagađenje i druge pritiske koji utječu na eko sustave i okoliš, sukobe između različitih načina korištenja na kopnu i moru, kao i interakcija kopna i mora.

Pilot područje Keramoti/Thasos je obalno područje u zaštićenom području Natura 2000 i otočno odredište s velikim turističkim i obalnim aktivnostima, koje je suočeno s velikim prijetnjama koje se uglavnom odnose na klimatske promjene i morfološku stabilnost, litoralizaciju i urbanizaciju, sukobe između različitih načina uporabe na kopnu kao i interakcija kopna i mora, mjere obalne zaštite, promet i pristupačnost (razvoj lučkih aktivnosti) i upravljanje.