Search

Europska konferencija o cestama “Koridori za zajednički napredak i održivu mobilnost"

Europska konferencija o cestama  „Koridori za zajednički napredak i održivu mobilnost", održana je od 22. do 24. listopada 2018.godine u Dubrovniku, u organizaciji Hrvatskih cesta, Hrvatskog društva za ceste - Via Vita, Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Međunarodne cestovne organizacije (International Road Federation) i Europskog cestovnog udruženja (European Union Road Federation).

Konferencija je organizirana u cilju boljeg razumijevanja izazova regionalne mobilnosti i postizanja konsenzusa o ključnim politikama, investicijskim i planerskim mjerama.

U okviru konferencije održana je panel rasprava ”Jadransko jonski koridor” na kojem je naglašena  važnost koridora za Dubrovačko-neretvansku županiju, za Republiku Hrvatsku, kao i cijelu Europu i potreba za njegovo uključivanje u TEN-T koridore u cilju brže realizacije. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji potrebno je završiti dionicu od Ploča prema Dubrovniku.

Konferenciji je prisustvovao i djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Stjepko Kovačić.

<natrag...