Search

Predavanja „Prometna strategija Republike Hrvatske“ i „Jadransko-jonski koridor“

15. studenog 2019. godine održana su predavanja „Prometna strategija Republike Hrvatske“ Zdravka Jurčeca, dipl.ing.građ. i „Jadransko-jonski koridor“ Tita Kostyja, dipl.ing.arh., u kampusu Sveučilišta u Dubrovniku u organizaciji Društva građevinskih inženjera Dubrovnik. Na predavanjima su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.Predavanjima su kao gosti prisustvovali zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo, zamjenik gradonačelnika Splita Nino Vela, te pročelnik za izgradnju i upravljanje projektima Splita Jurica Vojnović.

Predsjednik društva građevinskih inženjera Zagreba Zdravko Jurčec se u svom predavanju kritički osvrnuo na Prometnu strategiju RH na koju su dali brojne primjedbe u javnoj raspravi, a kojom izgradnji cesta i autocesta nije dat adekvatan značaj. Za povezivanje Dubrovnika uz Pelješki most s pristupnim cestama potrebno je uključiti i Jadransko-jonsku autocestu, te je uskladiti s prometnim planovima susjedne Crne Gore.

Arhitekt Tito Kosty je u svom predavanju dao kronološki prikaz Jadransko-jonskog koridora kroz prostorno-planske dokumente, a koji preko područja Neuma vodi do Dubrovnika, te dalje prema BiH i Crnoj Gori. Uz značaj ovog koridora također je naglasio potrebu što skorijeg povezivanja Dubrovnika sa zračnom lukom Dubrovnik brzom cestom budući se prema dosadašnjim iskustvima ne može očekivati njena realizacija prije 2030. godine ako bi se već danas krenulo u njenu realizaciju.Na kraju skupa Marina Oreb ravnateljica Zavoda je održala predavanje vezano za planiranu cestovnu infrastrukturu na području DNŽ s naglaskom na autocestu do Dubrovnika u Jadransko-jonskom koridoru, mostu Pelješac s pristupnim cestama u koridoru brze ceste preko Pelješca, brzoj cesti Dubrovnik-zračna luka Dubrovnik- granica Crne Gore i cestovnom koridoru Pelješac-Korčula s obilaznicom Orebića čijom realizacijom bi se omogućilo adekvatno cestovno povezivanje unutar Županije, kao i povezivanje Županije s ostalim područjem Repubike Hrvatske.

- Prezentacija<natrag...