Search

16.05.2016. Radionica za izradu plana upravljanja područja EM "Delta Neretve"

U ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, u prostorijama Gradskog kulturnog središta u Metkoviću održana je prva radionica u postupku izrade Plana upravljanja područja ekološke "Delta Neretve". Izradu plana vodila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ uz stručnu potporu udruge BIOM, a u utvrđivanju sadržaja Plana, između ostalih dionika, sudjelovali su i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je u travnju 2016. godine započela s izradom nacrta Plana upravljanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže HR5000031 i HR100031 Delta Neretve.Plan upravljanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Delta Neretve izrađuje se  temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) uz stručnu podršku Udruge BIOM, a dovršetak izrade planiran je krajem 2017. godine. Izrada Plana će uključivati brojne aktivnosti, među kojima su i radionice s dionicima, obzirom da je isti važno donijeti u suglasju svih dionika, a uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva, gospodarstvenika, poljoprivrednika i turističkih djelatnika.

<natrag...