Search

05.10.2016. Radionica "Prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem"

U srijedu, 05. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode održana je prva od predviđenih 10 radionica pod naslovom "Prostorno upravljanje i upravljanje obalnim područjem na kojoj su sudjelovali, među ostalim stručnjacima, i djelatnici županijskih  zavoda za prostorno uređenje. Cilj ovih radionica je definiranje okvira i sadržaja Nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine.


Za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode provodi se projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama" koji se financira sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU. Projekt se provodi od svibnja 2016. do studenoga 2017. godine.Svrha projekta je izrada nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu i nacrta Akcijskog plana. Projekt će pomoći u definiranju ranjivih sektora, procjeni utjecaja i prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za prilagodbu u sektorima izloženim klimatskim promjenama.
Ovo će pomoći u donošenju odluka o potrebnim koracima i investicijama kako bi se društvo što bolje prilagodila klimatskim promjenama koje već jesu prisutne i koje se očekuju .
Također, u okviru projekta će se, kroz edukaciju i korištenje računalne opreme za klimatsko modeliranje te kroz osvješćivanje javnosti, jačati kapaciteti za procjenu ranjivosti i utjecaja klimatskih promjena te za procjenu mjera prilagodbe u sektorima koji su izloženi utjecaju klimatskih promjena na nacionalnoj i lokalnoj razini.


<natrag...