Search

Stručni skup Urbana sanacija, Zagreb, 26. rujan 2018.

Stručni skup Urbana sanacija u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj održao se u u Zagrebu, 26. rujna 2018.g. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, urbana sanacija predviđena je za naselja i dijelove naselja u kojima je evidentiran niz negativnih prostornih i društvenih procesa: inicijalna neplanska i nezakonita gradnja, degradacija izgrađene strukture, zagušenost prometom, starenje stanovništva, gubitak gospodarskih aktivnosti, kao i za izgrađene prostore koji su pri širenju gradova ostali zanemareni u smislu razvoja javnih sadržaja i infrastrukture te ne rijetko sadrže visok udjel nezakonite gradnje.

Početkom listopada 2016. g. Hrvatski zavod za prostorni razvoj pokrenuo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje. 
U izradi pilot-projekata sudjelovalo je šest Zavoda za prostorno uređenje iz kontinentalnog dijela Hrvatske: Grada Zagreba, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke te Zagrebačke županije koji su svoje projekte predstavili na skupu.

Stručnom skupu prisustvovali su djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Silvana Taslaman i Hrvoje Glavor uz ostale Županijske zavode za prostorno uređenje, stručnjake raznih profila, prostorne planere, arhitekte, krajobrazni arhitekte te predstavnike lokalne i regionalne samouprave.

<natrag...