Search

Libusoft konferencija, Zagreb, 27-28. rujna 2018.g.

Libusoft konferencija održana je kroz 13 stručnih radionica namijenjenih korisnicima proračunskog, profitnog i neprofitnog računovodstva s ciljem razmjene različitih iskustava. 
Na radionici Sustav lokalne riznice namijenjenoj korisnicima koji koriste LC sustav riznice ili planiraju krenuti sa samim procesom implementacije riznice prezentirane su nove funkcionalnosti samog sustava te neke postojeće funkcionalnosti unutar LC sustava lokalne riznice. Također je bilo govora o sustavu riznice općenito, koji su ključni koraci same implementacije i koliki je ona sama po sebi značaj za pojedinu JLP(R)s.

Radionica Uredsko poslovanje je upoznala korisnike aplikacije Uredsko poslovanje s novostima u programu i doradama aplikacije te o GDPR-u i njegovoj primjeni u Uredskom poslovanju. Na radionici Digitalizacija JL(R)S namijenjenoj zaposlenicima koji osmišljavaju i organiziraju optimizaciju i automatizaciju poslovanja svoje JL(R)S informiralo se o stanju digitalizacije javne uprave u Europi i svijetu te u Hrvatskoj te o mogućnostima koje nude sustavi trenutno dostupni na tržištu i o mogućnostima koje pruža Libusoft SPI sustav.

Konferenciji su prisustvovali uz ostale djelatnike Dubrovačko-neretvanske županije i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Silvana Taslaman i Hrvoje Glavor.

<natrag...