Search


Međunarodni stučni seminar u Dubrovniku

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje prisustvovali su međunarodnom stručnom seminaru na temu „Obnova zgrada nakon potresa i Jadransko-jonski koridor”, održanog 17. rujna 2021.g. u Dubrovniku – dvorana Akademis „Academija“, u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza i Društva građevinskih inženjera Zagreb.

U prijepodnevnim satima, u prvom dijelu programa, izložena su dosadašnja iskustva u obnovi građevina od djelovanja razornih potresa u Republici Hrvatskoj i s tim povezano pitanje potrebe mijenjanja Zakona o obnovi, te prezentirana obnova zgrade Likovne akademije u Zagrebu i Biskupske palače u Dubrovniku. 

U drugom dijelu programa prikazan je značaj Jadransko-jonskog koridora u povezivanju Jadransko-jonske makroregije unutar Europske unije, dat osvrt na stanje Jadransko-jonskog koridora u Hrvatskoj, Albaniji i BiH, te vezano za područje Dubrovačko-neretvanske županije prezentirana Prethodna studija izvedivosti povezivanja južne Dalmacije i projekt Brze ceste Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik u kontekstu Jadransko-jonskog koridora.

Drugi dan je organiziran posjet gradilištu pristupnih cesta mostu Pelješac na dionici Brijesta - Sparagovići, uz stručno vodstvo nadzornih inženjera Hrvatskih cesta i voditelja radova tvrtke Strabag. Prvo se obilazilo gradilište tunela Debeli brijeg, petog po dužini u Hrvatskoj, u kojem je prezentirano stanje radova na cijeloj dionici. Nakon toga slijedio je obilazak radova na vijaduktima Dumanja rijeka I i II. Na vijaduktu Dumanja Jaruga I završena je izvedba stupova kao i i prvi segment rasponske konstrukcije na stupu S1. Na mostu Dumanja Jaruga II izvedena su dva segmenta rasponske konstrukcije uz pomoć krletke, a na stupu S1 betoniran je temelj. Na pristupnim cestama, dionici Duboka – Sparagovići, između ostalog, radilo se na širokom iskopu trase, zaštiti pokosa i vanjskoj odvodnji sve do tunela Kamenice. Između mostova Dumanja Jaruga I, II i tunela Debeli brijeg radi se na izvedbi vanjske odvodnje i zaštiti pokosa, a na čvoru Zaradeže u tijeku su radovi na iskopu za lagunu i budući centar za kontrolu prometa Zaradeže gdje se trenutačno grade zidovi, horizontalni i vertikalni serklaži. Na tunelu Debeli brijeg (1424 m) koji je probijen u prosincu, nastavljaju se radovi na izvedbi hidroizolacije, reprofilaciji i podbetonu, a izvedena su i 1424 metra betonske kampade tunela.<natrag...