Search


Predstavljanje projekta INTERREG Italija – Hrvatska CASCADE

Dana 22. rujna 2021. godine s početkom u 9.30 sati u Hotelu Narona u Metkoviću, u suradnji Dubrovačko-neretvanske županije i Instituta za oceanografiju i ribarstvo, predstavljen je projekt CASCADE. CASCADE je projekt u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska te obuhvaća teme zaštite morskog okoliša i održivog razvoja, s posebnim fokusom očuvanja i obnove ekosustava. 

Projekt će razviti skup usklađenih i koordiniranih akcija, uključujući praćenje i upravljanje (pomorsko prostorno planiranje, integrirano upravljanje obalnim područjem, interakcija kopno more) kako bi se poboljšalo znanje, procijenila kvaliteta i osjetljivost unutrašnjih, obalnih i morskih ekosustava u Italiji i Hrvatskoj s konačnim ciljem obnavljanja ugroženih vrsta i podrške integriranom upravljanju.

U 11.00 sati ispred hotela Narona kao promotivna aktivnost dijelile su se sadnice medonosnog bilja (450) lokalnom stanovništvu. 

Nakon predstavljanja osnovnih aktivnosti i ciljeva projekta, uslijedio je obilazak pilot područja, uz stručno vođenje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, u kojem su sudionici pobliže upoznati sa ekosustavom ušća Neretve.

Na predstavljanju projekta su bili predstavnici Zavoda: Nikola Karaman i Daniel Jokić.

- Program<natrag...