Search


XVII. Internacionalni Kongres o suhozidima – Konavle 2021

Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjelovao je s plakatom i kratkom prezentacijom na XVII. Internacionalnom kongresu i popratnoj radionici na temu suhozida koji je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH. Kongres se održao na lokacijama u općini Konavle te Cavtatu u periodu od 27. rujna do 03. listopada 2021.g. Tema su bile “Perspektive suhozida: izazovi nakon upisa na Popis UNESCO-a”. Djelatnici Zavoda; Nikola Karaman i Iva Knego Šoletić, su predstavili plakat u kojem se posebni fokus usmjerio na istraženu suhozidnu izgradnju i baštinu teritorija Nacionalnog parka Mljet istraženu u Stručno analitičkim poslovima u sklopu pripremnih radova za izradu prostornog plana Nacionalnog parka Mljet koje je izradio Zavod.

Cilj Kongresa je bio; prezentirati i raspraviti trenutno stanje suhozidne baštine te istražiti legalne i ekonomske okvire i ograničenja na lokalnim, nacionalnim i internacionalnim razinama, predstaviti lokalne, nacionalne i internacionalne strategije na temu očuvanja, poboljšanja te daljnjeg nastavka tehnike gradnje usuho u suvremenom vremenu, razraditi potencijal suhozida i izazove s kojima se tehnika susreće u povezanim industrijama, istražiti mogućnosti suvremenih tehnologija na temu istraživanja suhozidne baštine, kao što je korištenje GIS software-a za mapiranje, SfM-a za modeliranje, razvoja prostornih baza podataka za internacionalnu suradnju te AI prepoznavanja obrazaca u mapiranju i kategorizaciji suhozidnih struktura, istražiti ekonomski utjecaj tehnike gradnje u suho na lokalnim, nacionalnim te internacionalnim razinama, istražiti stvarnosti na terenu i steći uvid u najbolje prakse kao i potencijal suhozidne izgradnje u suvremenim održivim upotrebama u poljoprivredi, krajobraznom uređenju i izgradnji infrastrukture, te naposlijetku sagledati suhozidnu izgradnju kao nematerijalnu kulturnu vrijednost s obzirom na turističko i kulturno upravljanje te izazove i mogućnosti koje donosi upis na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine.

Kongres je otvorio načelnik općine Konavle Božo Lasić uvodnom riječi o važnosti suhozidne izgradnje u krajoliku Konavla. Svrha Kongresa je povezati istraživače, obrtnike, profesionalce i entuzijaste koji su podijelili znanja i vještine, raspravili aktualnosti svog rada te proširili mrežu suradnje među zemljama. Ovogodišnje izdanje je ugostilo tridesetak predavača iz Francuske, Hrvatske, Slovenije, Belgije, Grčke, Španjolske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Italije i Cipra. Djelatnici Zavoda su u sklopu Kongresa predstavili rad u obliku plakata i  kratke prezentacije na temu Stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu prostornog plana Nacionalnog parka Mljet koje je izradio Zavod. Predstavljenim plakatom posebni fokus se usmjerio na istraženu suhozidnu izgradnju i baštinu teritorija Nacionalnog parka.

Organizatori ovogodišnjeg Kongresa bili su S.D.S. i udruga Dragodid. S.D.S. jest Internacionalno znanstveno društvo za interdisciplinarno istraživanje suhozida koje okuplja obrtnike, amatere i institucije koje rade na istraživanju, zaštiti i konzervaciji suhozidnih struktura. Prvi susret je bio održan u Italiji 1988. godine te su se oni nastavili informalno sastajati do ustanovljenja S.D.S.-a 1998. godine. Cilj Društva jest održavanje kongresa i praćenje napretka u istraživanju, rehabilitaciji i inovacijama povezanim uz suhozide. Analiziraju različite teme i dopridonose svoja mišljenja u relevantnosti metoda, korištenja i ciljeva koje provode različite udruge. Sa svojim intervencijama, održavaju vezu  među raznim internacionalnim suradnicima i osiguravaju kontinuitet sastanaka i razmjena znanja. Od 1998. godine, kongresi se održavaju svake dvije godine. S.D.S. je, također, koordinirao dokument za upis suhozidne izgradnje kao Nematerijalne kulturne baštine prema UNESCO-u što je rezultiralo upisom Vještine gradnje suhozida na listu 28. studenog. 2018. godine.

Udruga Dragodid ističe se dugogodišnjim i kontinuiranim radom na temi suhozidne izgradnje kao materijalne i nematerijalne kulturne baštine na teritoriju RH. Posvećeni su organizaciji i promociji javnih radionica kroz koje se prenosi znanje različitim sudionicima s različitim pozadinama. Potiču novu društvenu ulogu suhozida uz samu tradicionalnu. Dragodid je 2011. dobio Europa Nostra nagradu koja slavi i promovira najbolje prakse vezane na zaštitu, upravljanje, istraživanje, edukaciju te komunikaciju na temu baštine. 

U okviru Kongresa, od 27. do 30. rujna 2021., udruga Dragodid je također organizirala radionicu suhozidne izgradnje tijekom koje se obnavljala lokva u selu Pločice na području općine Konavle. Tijekom radionice, osim znanja o tehnici gradnje u suho, prezentiran je također i velik značaj suhozidne izgradnje u održavanju bioraznolikosti područja te očuvanju okoliša. Na radionici je sudjelovalo 20-ak sudionika iz Grčke, Francuske, Hrvatske, Crne Gore, Poljske i Slovenije. Radove je vodila Kallokva, obrt koji se u posljednjih nekoliko godina specijalizirao za obnovu i zaštitu malih vodenih staništa na kršu. Cilj radionice je bilo osvijestiti važnost očuvanja močvarnih staništa i očuvanja graditeljske baštine, promovirati važnost samoodrživosti malih zajednica u dobrom gospodarenju vodom i očuvati bioraznolikost močvarnog staništa koje je i dalje u uporabi. Projekt su podržali Ministarstvo kulture i medija, Općina Konavle, LUSH i Hrvatske vode.
KORISNE WEB POVEZNICE:

- UNESCO

- S.D.S.

- DRAGODID 1

- DRAGODID 2

- SUHOZIDNA BAŠTINA KONAVALA 1

- SUHOZIDNA BAŠTINA KONAVALA 2FOTOGALERIJA


<natrag...