Search


Terenski rad i prikupljanje podataka u sklopu izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

U provedenom terenskom radu 10. veljače 2022.g. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje snimili su fotografije visoke rezolucije izgradnje građevinskih područja u Nacionalnom parku Mljet u svrhu izrade Prostornog plana.

Dana 10. veljače 2022. na terenskom radu djelatnici Zavoda za prostorno uređenje, Nikola Karaman, Hrvoje Glavor i Iva Knego Šoletić, proveli su snimanje građevinskih područja Nacionalnog parka Mljet u svrhu prikupljanja podataka za potrebe izrade Prostornog plana.

Građevinska područja NP Mljet su se snimala s posebnim fokusom na snimanje fotografija visoke rezolucije postojeće izgradnje i strukture naselja Nacionalnog parka tj. pojedinih građevina koje čine prostornu strukturu naselja.
Obilazak i snimanje je obavljeno u naseljima Goveđari, Babine Kuće, Pomena, Polače i Tatinica. Prikupljeni podaci služe u svrhu provođenja detaljne analize prostornih struktura i izgradnje naselja u Parku.

< natrag...