Search


Sastanak MINGOR s predstavnicima Zavoda vezano uz provedbu Zakona o tržištu električne energije

Dana 01. ožujka 2022. godine, u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, održan je on line sastanak s ravnateljima /predstavnicima Županijskih zavoda za prostorno uređenje, vezano uz provedbu Zakona o tržištu električne energije, a s obzirom da je istim određeno da se javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja kojega provodi Ministarstvo može provoditi za prostore koji su u prostornim planovima planirani za gradnju proizvodnih postrojenja, a o čemu će, prije pokretanja postupka odlučivanja, Ministarstvo ishoditi mišljenje od jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na predmetnom sastanku je sudjelovao Ivo Milatić, državni tajnik, Kristina Čelić, ravnateljica Uprave za energetiku, Sanja Ivelj, načelnica Sektora za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, i Zoran Pačandi, voditelj službe za obnovljive izvore energije.

Na sastanku je od strane ravnatelja Zavoda izneseno stanje s planiranjem proizvodnih kapaciteta, prvenstveno vjetroelektrana i solarnih elektrana u prostornim planovima, te dogovorena procedura i način komunikacije u cilju iznalaženja najučinkovitijeg načina pružanja relevantnih informacija od strane Upravnih odjela kao nositelja izrade prostornih planova i Zavoda za prostorno uređenje kao stručnih izrađivača o planiranim proizvodnim postrojenjima.
< natrag...