Search


Tematska sjednica Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata

U organizaciji Odbora za urbanizam, 24. svibnja 2022.g. u Zagrebu, održana je tematska sjednica Odbora na kojoj su osim članova odbora sudjelovali i Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju MPGI-a, Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj MPGI-a, Lidija Škec, Zavod za prostorni razvoj MPGI-a, Hildegard Auf-Franić, predsjednica Savjeta za prostorni razvoj MPGI-a, Tihomir Jukić, član Savjeta za prostorni razvoj MPGI-a, Rajka Bunjevac, predsjednica HKA-a, članovi Odbora za zakonodavstvo HKA-a i predstavnici poduzeća koja rade na pilot projektima novog sustava e-planovi editor.

Ciljevi tematske sjednice bili su:

1. Informiranje u kojoj fazi je izrada Pravilnika o standardu prostornih planova u odnosu na
    usvojeni operativni program i hodogram aktivnosti SRS-a

2. Utvrditi stavove predstavnica HKA-a u SRS-u o nacrtu Pravilnika

3. Rasprava o mogućnostima prihvaćanja prijedloga iz Teza za izmjenu zakonodavnog okvira iz
    područja prostornog planiranja i gradnje u izradi novog Pravilnika

4. Dogovor o mogućnostima poboljšanja sudjelovanja predstavnika HKA-a i predstavnika šire
    planerske struke u postupku izrade nacrta novog Pravilnika

U raspravi po točkama utvrđeno je da u prijedlogu ZIDZOPU-a prijedlozi iz Teza HKA-a nisu uvršteni, već se izmjena i dopuna zakona fokusirala za manje izmjene vezane uz provedbu NPO-a. Predstavnici HKA-a ukazali su na ključne nedostatke zakonom definiranog sustava prostornog uređenja, koji upravo iz tih razloga nije zaživio u provedbi, te se zato sada ide u kozmetičke izmjene, a ne sustavne izmjene postavljenog zakonskog okvira. Pravilnik je testiran kroz pilot projekte te će se kao takav, usvojiti nakon usvajanja ZIDZOPU. U daljnjoj raspravi propitivala se uloga arhitekata i arhitekata-urbanista u kreiranju zakonodavnog okvira te je jasno iskazano nezadovoljstvo neuključivanjem naše struke u radnim fazama izrade zakona.


< natrag...