Search


Predstavljanje Zavoda za prostorno uređenje DNŽ studentima Šumarskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao je prezentacijom u predstavljanju djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, njenih odjela i institucija u sklopu razvoja i provedbe stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Zaposlenica Zavoda Iva Knego Šoletić održala je prezentaciju kroz koju je predstavljen rad i djelovanje Zavoda na području prostornog planiranja i uređenja, u izradi prostornih planova različitih razina te analitičkih i pripremnih poslova u svrhu izrade prostornih planova, izradi stručnih studija te u sudjelovanju u EU projektima. 

Predstavljanje je organizirano 31. svibnja 2022. godine s početkom u 15:00h u Studentskom domu Academis. Osim Zavoda za prostorno uređenje, sudjelovala ja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao organizator te Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA. Prezentacijom svojih djelatnosti predstavljen je djelokrug rada Dubrovačko-neretvasnke županije, njezinih upravnih odjela i institucija s namjerom poticanja interesa studenata za zaposlenje po završetku fakultetskog obrazovanja. Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, u sklopu razvoja i provedene stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta, boravili su u Dubrovniku od 31. svibnja do 06. lipnja 2022. gdje im je domaćin Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

- Prezentacija Zavoda za prostorno uređenje DNŽ< natrag...