Search


EDUKATIVNO-VOLONTERSKI SUHOZIDNI KAMP JEŽEVIĆ 2022.

Edukativno-volonterski suhozidni kamp Ježević 2022.g. održan je 12.-16. listopada na Dinari, u naselju Ježevići.
Tema kampa je revitalizacija suhozida i vodenih staništa Parka prirode Dinara.

Kamp za obnovu suhozida dio je projekta Dinara back to LIFE, koji se provodi s ciljem obnove zaraslih travnjaka područja Dinare. Uz obnovu travnjaka naglasak je na poticanju obnove infrastrukture poput suhozida, lokvi i bunara, koji su s jedne strane značajni kao dio kulturnog naslijeđa, dok su istovremeno važni za razvoj stočarstva, dok su ujedno korisni za prirodu i divlje životinje. Na projektu sudjeluju Hrvatske šume, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, LAG “Cetinska krajina” i Udruga Biom kao vodeći partner. 

Edukativno volonterski suhozidni kamp održao se u suradnji s udrugom Dragodid, koja je kao čuvar i promotor ove tradicionalne tehnike gradnje sudionicima kampa prenio znanje i vještinu kako bi se ova baština i u budućnosti održala.

Baza kampa je bila ekološka stanica Vrlika u zaseoku Vučemilovići u kojoj su bili smješteni sudionici i u kojoj su se održavala predavanja i radionice.

Kampu su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ; Sanja Šaut, Daniel Jokić i Nikola Karaman.

FOTOGALERIJA

< natrag...