Search

 

 

Stručni skup Zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija
24.- 25.10.2019.g. u Rovinju

U rovinjskom Domu kulture održan je Stručni skup Zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija, posvećen prostornom planiranju i uređenju prostora, na kojem su prisustvovali ravnatelji jadranskih zavoda i njihovi suradnici, državna tajnica Dunja Magaš te načelnici i djelatnici iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Skupu su nazočili Stjepko Kovačić, Silvana Taslaman i Barbara Savin iz Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Stručna radionica 24.10.2019.g.

Prisutne je u ime Grada pozdravio gradonačelnik Marko Paliaga, potom ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije Ingrid Paljar dok je u ime Istarske županije pozdravnu riječ prisutnima uputio Josip Zidarić.

Razvojne programe Grada Rovinja prisutnima su predstavile savjetnice za prostorno planiranje Galena Grohovac i Dragana Marinić

U okviru radnog dijela stručnog skupa, predavanja su održali djelatnici Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Gosp. Držislav Dobrinić izložio je stanje radova Državnog plana prostornog razvoja, Vesna Marohnić-Kuzmanović je predstavila stanje radova na Prostornom planu ZERP-a i Prostornog plana epikontinentalnog pojasa RH, a gđa Lidija Škec je izložila promjene koje donosi budući Pravilnik o prostornim planovima.

Uslijedila je Stručna rasprava o Pravilniku o prostornim planovima u okviru koje su na pitanja prisutnih odgovarale još i državna tajnica Dunja Magaš te Gordana Kovačević i Sunčana Habrun iz MGIPU.Predstavnici Jadranskih zavoda iznosili su primjedbe koje su se odnosile na definiranje luka otvorenih za javni promet, smještaj radnika u turističkoj djelatnosti i dr. Naglašeno je da će se budući Pravilnik nastaviti dorađivati te će se njegova provedivost ispitati kroz izradu dvaju prostornih planova, iz kontinentalnog i jadranskog dijela područja.

Ostala događanja

Degustacija Rovinjskih vina i maslinovih ulja u trgovini Udruge Agrorovinj d.o.o. “Okusi polja” – “I sapori dei campi”.

Vođena posjeta ekomuzeju Batana, tradicijskom drvenom plovilu u Rovinju.

  

Vođena posjeta Grand Park Hotelu i zoni Monte Mulini s projektantom Silvijom Novakom iz 3LHD d.o.o.

 

Predavanje „Očuvanje povijesne baštine – primjer dobre prakse Grada Salzburga“ gosp. Alexandar Würfl, pročelnik za svjetsku kulturnu baštinu Grada Salzbruga (Austrija).

U svom izlaganju je naveo da je grad Salzburg oformio tim ljudi koji rade na očuvanju prvenstveno fasada, ali i općenito sveukupne slike grada, što uključuje regulaciju tabli, naljepnica na izlozima i slično. U svezi aktualne tematike bankomata, naveo je kako je u Salzburgu za njihovo postavljanje prethodno potrebno obaviti vještačenje, te je nužno dobiti odobrenje shodno odgovarajućim propisima i zakonima.

Terenski obilazak 25.10.2019.g.

Obilazak eksploatacijskog polja mineralnih sirovina Kanfanar jug (podzemni kop arhitektonskog kamena). 

Prisutne sudionike skupa uvodno je pozdravila direktorica „Kamen d.d.“ iz Pazina, gđa Aleksandra Krebel Kostrenčić. 

Tvrtka Kamen d.d. se bavi eksploatacijom, preradom i primjenom arhitektonsko-građevinskog kamena, a podzemni kop u Kanfanaru je jedini aktivni podzemni kop na području RH. Gospodin Sergej Zvocak, dip.ing. geolog, upoznao je prisutne s vrstama kamena, tehnologijom podzemnog vađenja kamena te suvremenim načinom obrade kamena u tvrtci te su potom obišli podzemne tunele u kojima se vrši kop kamena te pristustvovali strojnom rezanju stijene.

  

< natrag