Search

 

 

Okrugli stol o otpadu iz mora i
prezentacija projekata vezanih uz njegovu problematiku na Lokrumu

U petak, 14. rujna 2018.godine na otoku Lokrumu u Dubrovniku, održan je stručno-znanstveni program Instituta za oceanografiju i ribarstvo o otpadu iz mora u Jadran, u suradnji sa JU "Rezervat Lokrum".

Otpad u moru je prepoznat kao jedan od glavnih prijetnji morskim ekosustavima kako na globalnoj razini, tako i u Mediteranu zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja. Institut za oceanografiju i ribarstvo je partner na projektu akronima ML-REPAIR financiranim putem INTERREG Italija - Hrvatska CBC Programa 2014-2020.
Puni naziv projekta glasi: "Smanjivanje i sprječavanje, integrirani pristup gospodarenju otpadom iz mora u Jadranu" (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea).
Osnovni cilj projekta je određivanje novih strategija za smanjenje onečišćenja Jadrana otpadom iz mora.

Okruglom stolu su nazočili i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ; Stjepko Kovačić, Hrvoje Glavor, Iva Knego, Sanja Šaut, Nikola Karaman, Silvana Taslaman, Daniel Jokić i Ivan Lukačević Verenac.
 < natrag