Search

 

 
SPEEDY
 

Projekt „SPEEDY – Zajednički projekt za vrednovanje zaštite okoliša s dinamičnim upravljanjem“ provodi se u okviru EU programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013. Zemlje korisnice su Albanija, Italija, Hrvatska, Grčka i Srbija. Vodeći partner je Regija Abruzzo (Italija), a partner s hrvatske strane je RRA DUNEA (DNŽ), dok je DUNEA-in vanjski stručnjak u projektu za radne pakete WP3 i WP4 Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Realizacija projekta započela je u rujnu 2012. godine i trajat će do kolovoza 2015. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.535.000,00 eura s tim da proračun DUNEA-e iznosi € 250.000,00.

Cilj projekta je razviti i primjenjivati učinkovite procjene utjecaja na okoliš u Jadranskom prostoru, stvoriti tehnološku platformu za pravilnu primjenu europske direktive za procjenu utjecaja na okoliš (SEA), te dodatno unaprijediti projekte u funkciji razvoja održivog turizma. 

Strateška procjena utjecaja na okoliš – SPUO (ili SEA – Strategic Enviromental Assessment) je naziv koji se koristi za opisivanje sustavnog postupka za procjenu potencijalnih utjecaja planova i programa na okoliš. Izrada SPUO zakonska je obaveza, a jedan od razloga za njezino uvođenje je potreba za ranim razmišljanjem o ciljevima i posljedicama za okoliš, te o dugoročnim i kumulativnim učincima na razini planova, odnosno postizanje održivog razvoja.

<natrag...