Search

Ograničene IDPPUG Ploče

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 12/21.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i elektroničke komunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav
3.1.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna i graditeljska baština
3.1.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.8. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.12. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.13. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.14. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.15. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.16. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.17. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.18. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.19. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.20. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.21. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.22. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.23. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.24. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja