Search

PPUG Dubrovnik - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 07/21. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina - pročišćena grafika
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet - pročišćena grafika
2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - pročišćena grafika
2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - pročišćena grafika
2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodno gospodarski sustav - Korištenje voda - pročišćena grafika
2.5. Infrastrukturni sustavi - Vodno gospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda, obrada, skladištenje i odlaganje otpada - pročišćena grafika
2.6. Infrastrukturni sustavi - Vodno gospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (oborinskih) voda - pročišćena grafika
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština - pročišćena grafika
3.2.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština (Dubrovnik) - pročišćena grafika
3.2.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština (Dubrovačko primorje) - pročišćena grafika
3.2.c Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština (Šipan) - pročišćena grafika
3.2.d Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština (Lopud, Koločep) - pročišćena grafika
3.2.e Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština (Sv. Andrija) - pročišćena grafika
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Krajobraz - pročišćena grafika
3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Tlo, vode i more - pročišćena grafika
3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - pročišćena grafika
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite - pročišćena grafika
4.1. Građevinska područja naselja - Dubravica i Brsečine - pročišćena grafika
4.2. Građevinska područja naselja - Dubrovnik - pročišćena grafika
4.3. Građevinska područja naselja - Gromača - pročišćena grafika
4.4. Građevinska područja naselja - Jakljan - pročišćena grafika
4.5. Građevinska područja naselja - Koločep - pročišćena grafika
4.6. Građevinska područja naselja - Lopud - pročišćena grafika
4.7. Građevinska područja naselja - Ljubač - pročišćena grafika
4.8. Građevinska područja naselja - Mravinjac - pročišćena grafika
4.9. Građevinska područja naselja - Mrčevo, Kliševo i Trsteno - pročišćena grafika
4.10.1. Građevinska područja naselja - Orašac 1 - pročišćena grafika
4.10.2. Građevinska područja naselja - Orašac 2 - pročišćena grafika
4.11. Građevinska područja naselja - Osojnik - pročišćena grafika
4.12. Građevinska područja naselja - Šipanska luka - pročišćena grafika
4.13. Građevinska područja naselja - Suđurađ - pročišćena grafika
4.14. Građevinska područja naselja - Zaton - pročišćena grafika