Search

PPUG Ploče - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 10/22. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina - pročišćena grafika
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet - pročišćena grafika

2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i elektroničke komunikacije - pročišćena grafika

2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - pročišćena grafika

2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - pročišćena grafika

3.1.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna i graditeljska baština - pročišćena grafika
3.1.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa - pročišćena grafika
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - pročišćena grafika
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - pročišćena grafika

4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.8. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.12. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.13. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.14. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.15. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.16. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.17. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.18. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.19. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.20. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.21. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.22. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.23. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika
4.24. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja - pročišćena grafika