Search

 

 
Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvoja
Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020.

 

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine, broj 08/13 i 78/15),
članka 15. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
("Narodne novine" broj 64/08) Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu,
gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato donosi

Odluku o upućivanju Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja
Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. na okoliš s Nacrtom prijedloga Strategije
razvoja Općine Blato za razdoblje 2015. - 2020. na javnu raspravu.

Javna rasprava i javni uvid održati će se u periodu od 10. veljače do 13. ožujka 2017. godine.
Tijekom trajanja javne rasprave javnosti će se osigurati javni uvid u dokumentaciju radnim
danom od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Blato.

Za vrijeme trajanja javne rasprave održati će se javno izlaganje, dana 23. veljače (četvrtak)
2017. godine u vijećnici Općine Blato.

- Strateška studija utjecaja na okoliš
- Strateška studija utjecaja na okoliš - Ne tehnički sažetak
- Odluka o upućivanju na javnu raspravu

 

<natrag