Search

 

Javno izlaganje o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja "Solitudo"


Javna rasprava o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja "Solitudo" traje od 19. srpnja do 27. srpnja 2018. godine.

Javni uvid će trajati 9 dana, svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

Javno izlaganje održano je u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika i stručni izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić otvorila je i vodila Javno izlaganje, a Plan je izložila predstavnica stručnog izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Barbara Savin.

Prisutni su upoznati s procedurom i postupkom izrade Plana te je odgovoreno na primjedbe i prijedloge zainteresiranih sudionika.

- Prezentacija< natrag