Search

IDPPUO Mljet

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Mljet, br. 01/21.
Službeni glasnik Općine Mljet, br. 02/21. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi - Promet
2.b. Infrastrukturni sustavi - Pošta, elektroničke komunikacije i elektroenergetika
2.c. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav
3.a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodna i kulturna baština; Ekološka mreža
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Staništa
3.c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2.a. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2.b. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.12. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.13. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.14. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.15. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.16. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.17. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja