You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Donesen IDUPU turističke zone "Orašac - Vrtovi sunca"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 35. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020., donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja turističke zone "Orašac - Vrtovi sunca".  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II.CIDPPUO Konavle i Odluke o izradi IDUPU "Zračna luka Dubrovnik 1"
Na temelju članka 87. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.,  98/19.) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 6/14pročišćeni tekst, 04/16, 02/18, 1/20 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Konavle na 23. sjednici održanoj 17.prosinca 2020. godine donijelo je  Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle i Izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Zračna luka Dubrovnik 1".  >opširnije...

 

NOVOSTI 2020. godine

Arhiva novosti 2020. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login