Insert:    
Visibility:     Module:   
You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Donesen IDPPUO Blato

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), te članka 28. Statuta Općine Blato (Sl.gl.Općine Blato, br. 01/18.), sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Blato (Sl.gl.Općine Blato, br. 07/16.), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj 11. sjednici održanoj po hitnom postupku dana 16. studenog 2018.g. donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato>opširnije...

 

Donesen UPU "Polačišta"

Na temelju članaka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/18.), članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/18.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Polačišta" (Sl.gl. Grada Korčule, br. 05/18.), te suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/19-13/1,URBROJ: 531-05-1-19-2 od 7.siječnja 2019.g., Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 22.siječnja 2019.g. donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Polačišta">opširnije...

 

Konferencija povodom obljetnice: 40 g. upisa Dubrovnika u UNESCO i 10 g. upisa Feste Sv. Vlaha u UNESCO

Povodom obilježavanja Dana Grada Dubrovnika i Feste Sv. Vlaha 03. veljače 2019. godine, održana je 01. veljače 2019.g. na Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku Konferencija povodom obljetnice 40 g. upisa Dubrovnika u UNESCO i 10 g. upisa Feste Sv. Vlaha u UNESCO. Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije prisustvovali su svim izlaganjima.  >opširnije...

 

Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama - riječna kornjača
  strogo zaštićenim vrsta,
U petak, 01.veljače 2019.g., u hotelu Adria u Dubrovniku održana je 1. dionička radionica za izradu stručne podloge za prijedlog PUAP-a za riječnu kornjaču (Mauremys rivulata). Projekt izrade vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uz pomoć stručnjaka za biologiju i očuvanje slatkovodnih komjača Udruge -Hyla. Stručna podloga za plan upravljanja trebala bi biti izrađena do lipnja 2019.g. Brojni dionici iz raznih sektora sudjelovali su u grupnome radu, a na radionici je sudjelovao i djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Karaman.  

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš, koja će trajati 34 dana, od 21.prosinca 2018.g. do 23.siječnja 2019.g. U tom vremenu biti će omogućen Javni uvid svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Ploče, Jedinstveni upravi odjel, Trg kralja Tomislava 23, Ploče. Javno izlaganje održati će se 17.siječnja 2019.g. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, Ploče, s početkom u 16:00 sati>opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login