You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Odluka o izradi UPU 1.24 "Jakljan"

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 4/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 9/15, 12/15 i 5/18) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:351-01/20-01/24, URBROJ:2117/1-09/2-20-10 od 22. rujna 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja 1.24 "Jakljan".  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU "Gruški akvatorij"

Na temelju članaka 86.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni test, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici održanoj 5. listopada 2020., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški kvatorij".  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IDGUP Dubrovnik

Na temelju članaka 87.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici održanoj 14. rujna 2020., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IDPPUG Dubrovnik

Na temelju članaka 87.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici održanoj 14. rujna 2020., donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.  >opširnije...

 

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš državne ceste DC414 (obilaznica Orebića)

Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neratvanske županije obavještava javnost na Javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš državne ceste DC414 (obilaznica Orebića) koja će trajati 30 dana, od 16. listopada 2020. do 16. studenog 2020.g. U tom vremenu Javni uvid biti će omogućen svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati, u službenim prostorijama Općine Orebić u Orebiću, Obala pomoraca 24. Javno izlaganje o Studiji održati će se u četvrtak, 22. listopada 2020. u 10:00 sati, u općinskoj dvorani Općine Orebić, Obala pomoraca 24.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "Srebreno I"

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Srebreno I" koja će trajati 30 dana, od 12. listopada do 12. studenog  2020. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Župe dubrovačke, Vukovarska 48, Srebreno, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati. Javno izlaganje održat će se 30. listopada 2020. godine, s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPUO Zažablje

Općina Zažablje objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje koja će trajati od 23. rujna do 03. listopada  2020. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Zažablje, Mlinište 24, Mlinište, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje održat će se 28. rujna 2020. godine, s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Zažablje, Mlinište 24, Mlinište.

 

Odluka o izradi CIDPPUO Blato

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 89. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 3/20) te članka 40. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 1/18 i 2/18-ispravak) Općinsko vijeće Općine Blato je na svojoj 22. sjednici održanoj 16.rujna 2020. godine donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato>opširnije...

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika 2014.-2018.

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razboblje od 2014. do 2018. godine.  >opširnije...

 

Donesen V. IDPPUO Slivno

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13, 1/18) Općinsko vijeće Općine Slivno na XXI. sjednici održanoj 28.srpnja 2020. godine donijelo je Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU "Srebreno II"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 06/13, 03/18, 06/20-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 23. sjednici održanoj 04. kolovoza 2020. godine, donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Srebreno II">opširnije...

 

Donesen UPU "Ekonomija"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), članka 47. stavak 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 3/18), članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 8/18), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Ekonomija" (Sl.gl. Grada Korčule, br. 5/18), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: KLASA:350-02/19-13/93, URBROJ:531-06-1-1-19-2, od 12.prosinca 2019. godine, Gradsko vijeće je na 22. sjednici održanoj dana 31. sijećnja 2020. godine donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ekonomija".  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu II. CIDPPUG Ploča

Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II. CIDPPUG Ploča koja će trajati od 24. kolovoza do 22. rujna  2020. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Grada Ploča, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23,  20340 Ploče, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati i na mrežnim stranicama Grada Ploča. Javno izlaganje održat će se 11. rujna 2020. godine, s početkom u 11:00 sati u prostorijama Doma kulture Ploče, Silvije Strahimira Kranjčevića 4, 20340 Ploče.

 

Donesen UPU "Cavtat sa Zvekovicom" - pročišćeni tekst i grafika

Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 42. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 2/18) i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18.) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Konavle na 4. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. godine utvrdio je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja ‘’Cavtat sa Zvekovicom’’.  >opširnije...

 

Donesen UPU naselja "Popovići" (UPU 63) - pročišćeni tekst i grafika

Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 42. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Konavle br. 6/14 –pročišćeni tekst,4/16,2/18 i 1/20) i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Konavle, na sjednici održanoj 6.srpnja 2020.godine utvrdio je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja naselja ‘’Popovići’’.  >opširnije...

 

Donesen IDUPU naselja "Popovići" (UPU 63)

Na temelju članka 109.-113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.)  i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, br. 6/14.–pročišćeni tekst, 4/16, 2/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 21. sjednici održanoj 8. lipnja 2020.godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovići>opširnije...

 

Odluka o izradi IDUPU "Srebreno I"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 08/09.) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 17. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine, donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Srebreno I">opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu IDUPU "GZ Lokva"

Grad Korčula objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDUPU "GZ Lokva" koja će trajati 8 dana, od 16.srpnja do 24.srpnja 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 10:00 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule, na mrežnim stranicama Grada Korčule te putem informacijskog sustava. Javno izlaganje održati će se 16.srpnja 2020.g. u velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 09:30 sati. 

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati koja će trajati 8 dana, od 15.srpnja do 22.srpnja 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 21:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Javno izlaganje održati će se 16.srpnja 2020.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 09:00 sati.

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU TZ "Orašac - Vrtovi sunca"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca koja će trajati 15 dana, od 15.srpnja do 29.srpnja 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 21:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Javno izlaganje održati će se 16.srpnja 2020.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 11:00 sati.

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU 2.2 "Sv. Jakov"

Grad Dubrovnik objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU 2.2 "Sv. Jakov" koja će trajati 30 dana, od 15.srpnja do 13.kolovoza 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 21:00 sati u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Javno izlaganje održati će se 17.srpnja 2020.g. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 13:00 sati.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu II. IDPPUO Kula Norinska

Općina Kula Norinska objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana II. IDPPUO Kula Norinska koja će trajati od 01.srpnja do 09.srpnja 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Kula Norinska, Rujnička 1, Kula Norinska, te na mrežnim stranicama Općine Kula Norinska. Javno izlaganje održati će se 03.srpnja 2020.g. u domu kulture Krvavac, Trg Maria Nikolića - Kiša 1, s početkom u 10:00 sati.

 

Odluka o izradi UPU "Pržine 2" i stavljanju izvan snage DPU "Stambeno - poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine"  

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 04/09,2/13,7/13-pročišćeni tekst i 1/18),Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj XXV. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine, donijelo je
Odluku o izradi UPU uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage DPU „stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine“
>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu CIDPPUG Ploče i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama
Grad Ploče objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu CIDPPUG Ploče, UPU zone Ušće T3 u Pločama čija se izrada provodi u istom postupku i SPUO CIDPPUG Ploče i UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće (T3) u Pločama na okoliš, koja će trajati 30 dana, od 16.lipnja do 15.srpnja 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Ploča, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče. Javno izlaganje održati će se 10.srpnja 2020.g. u prostorijama Doma kulture Ploče, Silvije Strahimira Kranjčevića 4, 20340 Ploče, s početkom u 12:00 sati.

 

Odluka o izradi IDUPU GZ "Lokva"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 03/18.) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 08/18.), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja «GZ Lokva»>opširnije...

 

Odluka o izradi III. IDPPUG Korčule

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 03/18),članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 08/18), a u skladu s Odlukom o usvajanju Nacrta prijedloga odluke o izradi III. IDPPUG Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 08/17) te donesenoj Odluci kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku studiju utjecaja na okoliš (Sl.gl. Grada Korčule, br. 04/20) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020.g. donijelo Odluku o izradi III. IDPPUG Korčule.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu plana V. IDPPUO Slivno

Općina Slivno objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana V.IDPPUO Slivno koja će trajati od 18.svibnja do 26.svibnja 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama Upravnog odjela, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen. Javno izlaganje održati će se 18.svibnja 2020.g. u Vijećnici, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 13:00 sati.

 

Donesene IDUPU Lučica

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 28. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 1/2018), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Lučica (Službeni glasnik Općine Blato 8/18), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: KLASA: 350-02/19-13/77, URBROJ: 531-06-01-2-19-5, od 21.studenog 2019. godine, Općinsko vijeće na 18. sjednici održanoj 16.prosinca 2019.godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Lučica>opširnije...

 

Donesene VI. IDPPUO Slivno - vezano za privez plovila

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Slivno na XVIII. sjednici održanoj 17.prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Slivno - vezano za privez plovila>opširnije...

 

Donesen UPU "Tri žala 1"

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 3/18), članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Sl.gl. Grada Korčule, br. 8/18), Odluke o izradi UPU "Tri žala 1" (Sl.gl. Grada Korčule, br. 5/18), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:KLASA:350-02/19-13/82,URBROJ:531-06-19-5, od 27.studenog 2019.g., Gradsko vijeće je na 22. sjednici održanoj dana 31.siječnja 2020. godine donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Tri žala 1">opširnije...

 

Donesene Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 109. stavka 3. i članka 113. stavak 1 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA:350-02/20-04/2,UR.BROJ:531-06-1-20-3 od 10.ožujka 2020.g. i članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik DNŽ, br. 7/09, 10/10, 3/13 i 6/18), Županijska skupština DNŽ na 15. sjednici održanoj 13.ožujka 2020.g., donijela je Odluku o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije>opširnije...

 

Odluka o izradi II. CIDPPUO Konavle i izradi IDUPU "Zračna luka Dubrovnik 1"

Na temelju članka 86, 89, 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 98/19) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 06/14-pročišćeni tekst, 04/16, 02/18) Općinsko vijeće Općine Konavle na 19. sjednici održanoj 21.veljače 2020. godine donosi Odluku o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle i izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Zračna luka Dubrovnik 1">opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Pržine 2" i stavljanju izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine"

Na temelju članka 86. i čanka 89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik 4/09, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst i 1/18), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28.veljače 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "Pržine 2" i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine">opširnije...

 

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi sveobuhvatnih IDPPUG Ploče

Na temelju članaka 86.-89. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), Gradsko vijeće Grada Ploča na 25. sjednici održanoj 14.veljače 2020. godine donijelo je Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča>opširnije...

 

Donesene II. IDPPUG Metković

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi II. IDPPUG Metković (Neretvanski glasnik br. 7/18.) i članka 34. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik 4/09, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst i 1/18), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj 25. sjednici održanoj 28.veljače 2020. godine donjelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Metkovića>opširnije...

 

Donesen UPU Kupari I

Na temelju članaka 109.-111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članaka 33. i 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09., 06/13., 03/18.), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, na 20. sjednici održanoj 13.veljače 2020. godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Kupari I">opširnije...

 

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga CIDPPDNŽ

Izvješće s Javne rasprave Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održane od 10.veljače do 20.veljače 2020.g. u Korčuli>opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU "1"

Općina Lumbarda objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU "1" koja će trajati 30 dana, od 24. veljače do 24. ožujka 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Općine Lumbarda te na njihovim mrežnim stranicama. Javno izlaganje održati će se 12. ožujka 2020.g. s početkom u 10:00 sati u vijećnici Općine Lumbarda, zgrada Doma kulture. 

 

Javno izlaganje o Prijedlogu CIDPPDNŽ

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije održano je 12.veljače 2020. godine u 11:30 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule koje su održali Anita Kunica Jelčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nositelja izrade Plana te predstavnici izrađivača Prijedloga Plana, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Marina Oreb ravnateljica, Silvana Taslaman, Stjepko Kovačić i Daniel Jokić.  >opširnije...

 

Otvaranje BLUEMED Centra za promicanje znanja u sklopu Odjela za Arheologiju Muzeja i galerija Konavala
U Pridvorju u franjevačkom samostanu sv. Vlaha, 30. siječnja 2020.g. održano je otvaranje BLUEMED Centra za promicanje znanja u sklopu Odjela za Arheologiju Muzeja i galerija Konavala. O važnosti arheoloških blaga i njihovoj prezentaciji govorili su župan Nikola Dobroslavić, zamjenik ravnateljice Regionalne agencije DUNEA Bruno Bebić, zamjenik načelnika Općine Konavle Ivo Radonić te ravnateljica Muzeja i galerija Konavala 
Antonija Rusković>opširnije...

 

2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IDUPU naselja "Popovići" (UPU 63)

Općina Konavle objavljuje 2.Ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu IDUPU naselja Popovići (UPU 63) koja će trajati 9 dana, od 27.siječnja do 04.veljače 2020.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat. Javno izlaganje održati će se 31.siječnja 2020.g. s početkom u 13:00 sati u zgradi Općine Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat.

 

Sastanak za potrebe izrade PP NP Mljet u Zagrebu

Dana 24. siječnja 2020. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u svezi izrade Prirodoslovne podloge za Nacionalni park Mljet, a za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet. Sastanku su prisustvovali uz predstavnike Zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Mljet.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login