Search

IDPPUO OREBIĆ

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Orebić, br. 05/23.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi – Promet
2.b. Infrastrukturni sustavi – Pošta, elektroničke komunikacije i elektroenergetika
2.c. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba i odvodnja; gospodarenje otpadom
3.a.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Krajobrazne vrijednosti
3.a.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Zaštićeni dijelovi prirode i ekološka mreža
3.a.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Staništa
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Kulturna dobra
3.c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.a. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.b. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.8. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.12. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.13. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.14. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.15. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.16. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.17. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.18. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.19. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.20. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.21. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja